Schilderwerk  tegen 6% BTW

Het BTW-tarief voor schilder- en stukadoorswerk aan particuliere woningen van ten minste2 jaar oud is verlaagd naar 6%. Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van een huur- of koophuis.

Particuliere woninge Ouderdomsverklaring

In alle gevallen dient de opdrachtgever een ouderdomsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring moet bewijzen dat de woning ouder is dat 2 jaar.

Schilderen en behangen

Bij schilderwerk gaat het om het aanbrengen van een verfsysteem, dus inclusief (schuren, ontvetten). Onder het 6%-tarief valt ook het aanbrengen van behang.

Met particuliere woning wordt bedoeld een onroerende zaak waarin personen permanent mogen verblijven. Ook tijdelijke leegstaande woningen vallen daaronder.

Het BTW-tarief van 6% geldt niet voor werkzaamheden aan woningen jonger dan 2 jaar.